Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Anatomia i embriologia ryb Zobacz
Biologia i fizjologia ryb Zobacz
Biologia, mikrobiologia i genetyka Zobacz
Chemia, biochemia i hydrochemia Zobacz
Choroby ryb i toksykologia Zobacz
Ekologia i ochrona wód Zobacz
Fizyka Zobacz
Matematyka Zobacz
Metody chowu i hodowli ryb Zobacz
Prawne i ekonomiczne aspekty rybactwa Zobacz
Rozród ryb i wylęgarnictwo Zobacz
Rybactwo na wodach otwartych Zobacz
Taksonomia ryb Zobacz
Zasady żywienia ryb i gospodarki paszowej Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/