Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Rybactwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  Ocena: brak danych
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
  Ocena: pozytywna

Wideoteka akademicka

Konferencja „INFOSKOP 2008”, wystąpienie Davida Bentleya, Grafton Recruitment

Ostatnio dodane publikacje

Artykuły prasowe

Referaty i eseje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/